Privacy

Doeleinden verwerking
Jeroen Oude Alink verwerkt uw persoonsgegevens louter als communicatiemiddel

Wettelijke grondslag verwerking
Jeroen Oude Alink verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslag:

  1. De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.
  2. De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens zullen door Jeroen Oude Alink worden bewaard voor een duur van een jaar.

Rechten betrokkenen
U heeft het recht om een verzoek bij ons in te dienen tot inzage, correctie en/of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Hiernaast heeft u het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken en om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
Als betrokkene heeft u ook het recht Jeroen Oude Alink te verzoeken de persoonsgegevens die u zelf verstrekt heeft in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm terug te krijgen, zodat u deze persoonsgegevens indien gewenst aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunt verstrekken.

Contactgegevens
Voor vragen over dit privacystatement en de verwerkingen die Jeroen Oude Alink, Vondelstraat 61 7551 BB te Hengelo tel. 074 2917614 (oudealinkbv@home.nl)doet kunt u contact opnemen via bovenstaande gegevens.
Een verzoek tot inzage, correctie en/of verwijdering, dan wel beperking en bezwaar kunt u schriftelijk via email of per post indienen. Bij deze verzoeken kunnen wij u om identificatie vragen.

Klachten
Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Jeroen Oude Alink, neem dan contact op met hem via bovengenoemde contactgegevens ter indiening van uw klacht. Als betrokkene heeft u tevens het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.